Veel gestelde vragen

Vraag: Waar komt het Enneagram eigenlijk vandaan?

De inhoudelijke informatie van het enneagram is gebaseerd op de zeven hoofdzonden van het christendom (woede, trots, nijd, hebzucht, onmatigheid, wellust en luiheid). Binnen het enneagram worden de hoofdzonden ook wel de 'passies' genoemd. De passie is de centrale emotie van het desbetreffende type, van waaruit hij automatisch reageert. Dit is de drijfveer van het type.

De oorsprong van het enneagramsymbool is zeer oud. Het is niet bekend wie dit heeft ontwikkeld. Oscar Ichazo (geboren in 1931) is een spirituele leraar en oprichter van het Arica Institute in New York (1971). Hij plaatste informatie uit de kabbala (hoofdzonden) in het enneagram. Hij heeft de twee ontbrekende passies, bedrog (type Drie) en angst (type Zes) toegevoegd waardoor de nu bekende negen typeringen zijn ontstaan. De Chileense psychiater Claudio Naranjo volgde in 1970 de eerste Aricatraining bij Ichazo en plaatste het enneagram in de context van westerse psychologische opvattingen.

Vraag: Volgens mij zijn er toch meer dan 9 verschillende soorten mensen?

Dat klopt. Er zijn miljoenen, misschien wel miljarden verschillende soorten. Maar, die vele soorten kun je beschrijven met behulp van de 9 typen. Dat lijkt op het eerste gezicht een enorme simplificering, maar dat is het toch niet. Mensen hebben alle aspecten van elk type in zich. Ieder heeft echter één dominante drijfveer van waaruit hij handelt.

Vraag: Type 2 en 9 lijken erg op elkaar, hoe merk ik het verschil?

Type 2 is in zijn/haar energie gericht op de ander, beweegt zich actief naar de ander toe. Type 9 doet dat niet, is meer aanwezig en is afwachtend op wat komt.

Vraag: Ik ben een type 4 en wil graag onderzoeken hoe het komt dat relaties steeds stuk lopen. Hoe komt dat?

Als type Vier zijnde is het moeizaam te accepteren dat onvoorwaardelijk van je gehouden wordt. Daarom heeft type Vier de neiging om datgene wat dichtbij komt af te stoten. Bijvoorbeeld als de ander werkelijk om je geeft en de relatie werkelijkheid dreigt te worden de ander dan bij voorbaat al af te stoten in plaats van te ervaren, ontvangen en het "gewone" van de relatie te waarderen.

Vraag: Ik ben een type 6 en voel me meestal in gezelschap onwennig, weet niet hoe me te gedragen. Heeft dit met type 6 te maken of kun je zeggen dat dit voor meerdere mensen geldt?

Dit geldt voor meerdere mensen. Het is ook typisch 6! Angst speelt door alles heen en met name in het contact met de ander. Doe ik het wel goed? Mag de ander mij wel? Dat maakt het onwennige gedrag en niet weten hoe je te gedragen.