Type 6: Loyalist

"Mensen zijn bedreigend, ik wantrouw autoriteiten"


"Ik ben een twijfelaar. Ik twijfel aan mezelf en aan anderen. Doe ik het wel goed? Vinden ze me aardig en capabel? Dat maakt dat ik me vaak onzeker voel. De andere kant is dat ik vaak een goede inschatting kan maken van problemen die zich kunnen voordoen. Met deze gave heb ik grote en kleine rampen afgewenteld".


Kenmerken


Kwaliteiten:
Alert, loyaal, verantwoordelijk, betrouwbaar.

Valkuilen:
Achterdochtig, denken in doemscenario's, zichzelf klein maken.

Groeipad:
Vertrouwen in zichzelf en de wereld, moed tonen.