Hart, hoofd, buik

De negen types die het enneagram onderscheidt zijn alle even waardevol en belangrijk. Je kunt het vergelijken met een voetbalelftal. De spelers kunnen nóg zo getalenteerd zijn, als er alleen aanvallers of verdedigers zijn, wordt het moeilijk om een wedstrijd te winnen.

De negen enneagramtypes zijn te verdelen in hart-, hoofd- en buiktypen.

Hart

De 2, 3 en 4 zijn de harttypes.
Zij doen hun intuïtieve indrukken vooral op via emotionele ervaringen en richten hun aandacht op de wereld vanuit hun hartcentrum.

Hoofd

De 5, 6 en 7 zijn de hoofdtypes.
Zij krijgen hun intuïtieve indrukken via gedachtes en richten hun aandacht vanuit hun hoofdcentrum.

Buik

De 8, 9 en 1 zijn de buiktypes.
Zij ontvangen hun intuïtieve indrukken fysiek. Zij richten hun aandacht intuïtief vanuit het buikcentrum.

De harttypes

De bijdrage van de harttypes (emotionele centrum) aan deze wereld is om de verbinding tussen mensen tot stand te brengen. De harttypes worden ook imagotypes genoemd, omdat ze bezig zijn met de vraag: is dit wat anderen willen zien/horen?

Type 3, de Bereiker, het centrale harttype, kan van de harttypes het moeilijkste bij zijn gevoel komen. Dit type 'toont' zijn emotie door te handelen. Daardoor zien we aan de buitenkant vaak weinig emotie.

Type 2, de Helper, reikt uit naar de wereld. Dit type zoekt situaties waarin hij of zij kan geven.

Type 4, de Romanticus, richt zijn of haar emoties naar binnen. Dit type onderzoekt de authenticiteit van zijn of haar gevoelens. Is het echt wat ik voel?

[naar boven]

De hoofdtypes

De hoofdtypes (theoretisch centrum) leveren hun bijdrage aan de wereld middels visie-ontwikkeling en creatief inzicht. Zij vragen zich af hoe de wereld georganiseerd is. Zij willen alles in een kader plaatsen. Deze types worden ook wel de angsttypes van het enneagram genoemd.

Type 6, de Loyalist, het centrale hoofdtype, vertrouwt het minst op zijn denken. De mentale processen (angsten) zijn gericht op wat fout is gegaan of kan gaan en op zelftwijfel.

Voor Type 7, de Enthousiasteling, bestaan de mentale processen uit het invullen van de toekomst met mooie plannen. De angst is dat de voorraad 'leuke dingen' opdroogt. De Zeven wil niet beperkt worden.

Type 5, de Onderzoeker, tenslotte, slaat kennis intern op. Vijven zijn mentale getuigen. Zonder tussenkomst van persoonlijke gedachten en gevoelens nemen zij de wereld waar. Zij zijn bang 'gebrek' om gebrek te hebben aan privacy, tijd en kennis.

[naar boven]

De buiktypes

De buiktypes (actieve centrum) leveren hun bijdrage aan deze wereld door met hun innerlijke kracht en energie beweging in gang te zetten. Deze typen hebben de neiging om zichzelf te vergeten. Hun existentiële vraag is: 'Wat wil ik?'

Type 9, de Vredestichter, het centrale buiktype, kan moeilijk zijn of haar eigen wil onder woorden brengen en daar de juiste actie aan verbinden. 'Zichzelf vergeten' uit zich in het versmelten met het gezichtspunt van anderen.

Type 8, de Leider, kenmerkt zich door eerst doen, dan denken; 'mijn manier of de verkeerde'. Het etaleren van de wil gaat gepaard met veel energie.

Bij Type 1, de Hervormer, draait de wil om het creëren van een perfecte wereld, zoals het hoort te zijn. Boosheid door frustratie vindt een uitweg via hard werken.

[naar boven]