Enneagram

Het enneagram geeft een exact en diepgaand inzicht in onze persoonlijkheidsstructuren en motivaties van ons gedrag. Het enneagram onderscheidt negen persoonlijkheidstypen. Elk enneagramtype wordt gekenmerkt door specifieke gedachten, emoties en bijbehorende gedragingen. Ondanks dat ieder mens uniek is, blijkt dat elk mens zich in meer of mindere mate herkent in een van de negen persoonlijkheidstyperingen.

Enneagram, uiterst effectief voor persoonlijke groei Omdat het enneagram zo nauwkeurig de valkuilen en kwaliteiten van ieder type mens aangeeft, is het een uiterst effectief model voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Onszelf en de ander leren begrijpen is de start van ons persoonlijke en professionele ontwikkelingsproces. Met het enneagram leren we onszelf diepgaand kennen en zien we hoe we ons contact en onze communicatie met anderen kunnen verbeteren.

Kennis van het enneagram = inzicht in jezelf + anderen De kennis van het enneagram geeft inzicht in onszelf en in de karakters van anderen, wat onze persoonlijke effectiviteit vergroot. We zijn hierdoor in staat om meer begrip op te brengen voor ieders eigenaardigheden en om kwaliteiten beter te herkennen. Dat maakt ons milder. We begrijpen hoe anderen een situatie interpreteren, informatie verwerken en waarom sommigen zich meer en anderen zich minder laten zien. We leren om beter aan te sluiten bij andermans drijfveren en gevoeligheden.

Enneagram als instrument voor effectieve samenwerking Het enneagram geeft ons een breder perspectief op wat er gebeurt in de interacties tussen mensen. Dit bewustzijn geeft een helder kader voor analyse wanneer mensen elkaar verkeerd verstaan of conflicten hebben. Dat kader kunnen we ook goed gebruiken bij het samenstellen van teams, het aansturen of coachen van mensen en in (het begeleiden van) partnerrelaties. Kennis van het enneagram leidt kortom tot effectievere samenwerking en meer resultaat.